Français 2 - френски език онлайн 2-ро ниво

FRAN2 - Френски език онлайн - второ ниво - French language - Französisch

 
  
Френски 2-ро ниво е един курс, който продължава натрупването на основни граматични и лексикални знания, като в него биват силно засегнати миналите времена във френския, както и темите свързани с пътуване и престой в чужбина. Курсистът добива свобода да разказва на френски за случки и събития и да разговаря на теми за настоящето, миналото и бъдещето. По време на курса има много слушане, говорене и писане, които развиват комуникативните способности и дават свобода на изразяването.
 

French – level 2 is a course, which further builds on the basic grammatical and lexical knowledge and focuses extensively on the French past tenses as well as on the topics, concerning travelling and staying abroad. Learners become fluent at describing events and situations in French and at discussing issues from the present, the past or the future. The language course is rich in listening, speaking and writing tasks, which further develop learners’ communicative skills and expression.

 
Französisch Stufe 2 ist ein Kurs, der die grammatischen und lexikalischen Kenntnisse des ersten Niveaus verfestigt und fortsetzt. In ihm werden ganz stark die Vergangenheitsformen angegangen, sowie Themen, die mit dem Aufenthalt und Reisen in französischsprachigen Ländern verbunden sind. Der Kursteilnehmer bekommt die Freiheit über vergangene Geschehnisse zu berichten und über aktuelle Themen der Gesellschaft zu reden. Im Kurs gibt es viel Sprechen, Hörverstehen und Schreiben, die die kommunikativen Fertigkeiten des Kursteilnehmers entwickeln und Freiheit des Ausdrucks verleihen.

Курсове и цени 

Предиобедни, следобедни, вечерни, делнични и съботно- неделни курсове

За деца и възрастни

Един учебен час = 40 минути

Провеждане на сертификатен изпит, включен в цената, и издаване на сертификат по
международновалидната европейска езикова рамка.

Предложение

Учебни часове

Продължителност

Цена

Възможност 1

2 пъти седмично по

2 учебни часа 

1 ниво = 9  седмици

240 лв. за ниво

Възможност 2

2 пъти седмично по 3 учебни часа

1 ниво = 6 седмици

240 лв. за ниво

Възможност 3

за деца и ученици

2 пъти седмично по

1,5 учебни часа

 целогодишно  240 лв. за три месеца,
24 посещения
Възможност 4

за деца и ученици

2 пъти седмично по

2 учебни часа

целогодишно и на сертификатни нива

240 лв. за два месеца
Възможност 5

индивидуално обучение

2 или 3 пъти седмично

по 2 учебни часа

1 ниво = 5 или 9 седмици 

или по уговорка

240 лв. за ниво (двама курсисти)  

288 лв. за ниво (един курсист)

Възможност 6

Подготовка за изпити и специализирани курсове (бизнес, туризъм, право)

2 или 3 пъти седмично

по 2 учебни часа

 

1 ниво = 5 или 9 седмици 

или по уговорка

 

288 лв. за ниво групови курсове

324 лв индивидуално обучение

Курсът се провежда по следните схеми : Class Schedule : Kurzeiten : Horarios de las clases

или по всяко време по желание на курсиста по уговорка

(Можете да се включите по всяко време!) 

Понеделник

MO

Вторник

TU

Сряда

WE

Четвъртък

TH

Петък

FR

Събота

SA

Неделя

SU

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

10:00-13:00

10:00-11:30

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

13:30-15:45

11:30-13:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

16:15-18:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

18:30-20:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

 

 

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

 

 

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

 

 

   


Администратор за Davitoz Online - онлайн курсове : Todor Todorov
Телефон : 0899978893
Powered by Davitoz © Online Learning