Italiano 1 - италиански онлайн 1-во ниво

ITAL1 - Италиански 1-во ниво - Italian level 1 - Italienisch Stufe 1

 
  
Италиански първо ниво е един въвеждащ курс за хора с минимални или никакви познания по езика. Той съдържа много упражнения за слушане и говорене и подготвя курсиста за първите контакти с италианоговорящи и за основни ситуации от ежедневието. Граматически в него се разглеждат основни категории на глагола, съществителните и прилагателните, часовете, числата и местоименията.
 
Italian – level 1 is an introductory course for people with minimal or no knowledge of the language. It includes a variety of listening and speaking exercises and prepares learners for their first contacts with Italian speaking people and basic daily routine situations. As far as grammar is concerned, it covers some of the basic verb, noun and adjective categories, numerals and pronouns.
 
Italienisch Stufe 1 (Anfänger) ist ein Basiskurs für Leute mit wenigen bis keine Kenntnisse in Italienisch. Der Kurs beinhaltet viele Ubungen mit Horen, Sprechen und Lesen, die den Kursteilnehmer auf die ersten Kontakte mit Italienischsprachigen und die ersten Alltagsituationen im spanischsprachigen Raum vorbereiten. Die wichtigsten  grammatischen Themen des Kurses sind die Konjugation der Verben, die Formen der Substantive und der Adjektive, Numeralien und Pronomen.

Курсове и цени 

Предиобедни, следобедни, вечерни, делнични и съботно- неделни курсове

За деца и възрастни

Един учебен час = 40 минути

Провеждане на сертификатен изпит, включен в цената, и издаване на сертификат по
международновалидната европейска езикова рамка.

Предложение

Учебни часове

Продължителност

Цена

Възможност 1

2 пъти седмично по

2 учебни часа 

1 ниво = 9  седмици

240 лв. за ниво

Възможност 2

2 пъти седмично по 

3 учебни часа

1 ниво = 6 седмици

240 лв. за ниво

Възможност 3

за деца и ученици

2 пъти седмично по

1,5 учебни часа

 целогодишно  240 лв. за три месеца,
24 посещения
Възможност 4

за деца и ученици

2 пъти седмично по

2 учебни часа

целогодишно и на сертификатни нива

240 лв. за два месеца
Възможност 5

индивидуално обучение

2 или 3 пъти седмично

по 2 учебни часа

1 ниво = 5 или 9 седмици 

или по уговорка

240 лв. за ниво (двама курсисти)  

288 лв. за ниво (един курсист)

Възможност 6

Подготовка за изпити и специализирани курсове (бизнес, туризъм, право)

2 или 3 пъти седмично

по 2 учебни часа

 

1 ниво = 5 или 9 седмици 

или по уговорка

 

288 лв. за ниво групови курсове

324 лв индивидуално обучение

Курсът се провежда по следните схеми : Class Schedule : Kurzeiten : Horarios de las clases

или по всяко време по желание на курсиста по уговорка

(Можете да се включите по всяко време!) 

Понеделник

MO

Вторник

TU

Сряда

WE

Четвъртък

TH

Петък

FR

Събота

SA

Неделя

SU

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 -10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

10:00-13:00

10:00-11:30

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

13:30-15:45

11:30-13:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

16:15-18:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

18:30- 20:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

 

 

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

 

 

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

 


Администратор за Davitoz Online - онлайн курсове : Todor Todorov
Телефон : 0899978893
Powered by Davitoz © Online Learning