Русский язык 2 - руски език онлайн

RUS2 - Руски език 2-ро ниво

 
  
Руски 2-ро ниво е един надграждащ курс, който предлага задълбочаване и допълване на граматичните и лексикални знания на курсиста. Основни акценти в него са усъвърщенстване употребата на миналите времена и падежите, както и натрупване на думи от области като работното място, заведения за хранене, лекарски кабинет и болница и др. Разбира се курсистът ще има възможност да употреби и подобри знанията и от първо ниво с много диалози и писмени задачи.
  Russian Level 2 is a course that completes and deepens the basic grammatical and lexical knowledge of the course participant. The main accents in it are the tenses of the past, the cases, as well as the accumulation of words in fields like the profession, the restaurant, the doctor's surgery the hospital etc. Of course, the course participants will have the chance to practice the knowledge they have from the first level and enhance their practical competence.
   El curso de ruso nivel 2 es un curso de consolidación que tiene como finalidad profundizar y completar los conocimientos gramaticales y léxicos del participante. Se acentúa sobre el perfeccionamiento del empleo de los tiempos pasados y de los casos, así como sobre la acumulación de léxico de ámbitos como el entorno laboral, los establecimientos públicos, la consulta médica, el hospital, etc. Por supuesto, el participante tendrá la posibilidad de utilizar y mejorar también sus conocimientos del nivel 1 con muchos diálogos y actividades de expresión escrita.

Курсове и цени

Предиобедни, следобедни, вечерни, делнични и съботно- неделни курсове

За деца и възрастни

Един учебен час = 40 минути

Провеждане на сертификатен изпит, включен в цената, и издаване на сертификат по
международновалидната европейска езикова рамка.

Предложение

Учебни часове

Продължителност

Цена

Възможност 1

2 пъти седмично по

2 учебни часа 

1 ниво = 9  седмици

240 лв. за ниво

Възможност 2

2 пъти седмично по 

3 учебни часа

1 ниво = 6 седмици

240 лв. за ниво

Възможност 3

за деца и ученици

1 път седмично по

1,5 учебни часа

 целогодишно 144 лв. за три месеца, 
12 посещения
Възможност 4

за деца и ученици

2 пъти седмично по

1,5 учебни часа

 целогодишно  240 лв. за три месеца,
24 посещения
Възможност 5

за деца и ученици

2 пъти седмично по

2 учебни часа

целогодишно и на сертификатни нива

240 лв. за два месеца
Възможност 6

индивидуално обучение

2 или 3 пъти седмично

по 2 учебни часа

1 ниво = 5 или 9 седмици 

или по уговорка

240 лв. за ниво (двама курсисти)  

288 лв. за ниво (един курсист)

Възможност 7

Подготовка за изпити и специализирани курсове (бизнес, туризъм, право)

2 или 3 пъти седмично

по 2 учебни часа

 

1 ниво = 5 или 9 седмици 

или по уговорка

 

288 лв. за ниво групови курсове

324 лв индивидуално обучение

 

Курсът се провежда по следните схеми:

или по всяко време по желание на курсиста по уговорка

(Можете да се включите по всяко време!)

Понеделник

MO

Вторник

TU

Сряда

WE

Четвъртък

TH

Петък

FR

Събота

SA

Неделя

SU

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

10:00-13:00

10:00-11:30

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

13:30-15:30

11:30-13:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

16:30-18:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

18:30-20:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

 

 

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

 

 

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

 

 

 


Ръководител(и)за RUS2 : Руски език 2-ро ниво
Администратор за Davitoz Online - онлайн курсове : Todor Todorov
Телефон : 0899978893
Powered by Davitoz © Online Learning