Онлайн курс по двустранно счетоводство - модул I

ACC_2_1 - Онлайн курс по двустранно счетоводство за квалификация асистент счетоводител

 

В онлайн курсовете от модул I по двустранно счетоводство се засягат теми от въведение в счетоводството до годишно приключване. Уроците по дисциплината се провеждат по следния конспект:

 

      Двустранно счетоводство:

       Модул I - 40 учебни часа

  • Счетоводството

- функция

- средство на управление

            - законова уредба

  • Дълготрайни активи
  • Краткотрайни активи
               

 

Курсът се провежда по следните схеми:

или по всяко време по желание на курсиста по уговорка

(Можете да се включите по всяко време!)

Понеделник

MO

Вторник

TU

Сряда

WE

Четвъртък

TH

Петък

FR

Събота

SA

Неделя

SU

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

10:00-13:00

10:00-11:30

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

13:30-15:30

11:30-13:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

16:30-18:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

18:30- 20:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

 

 

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

 

 

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

 

 

 
Администратор за Davitoz Online - онлайн курсове : Todor Todorov
Телефон : 0899978893
Powered by Davitoz © Online Learning