Онлайн курс по двустранно счетоводство - модул II

ACC_2_2 - Онлайн курс по двустранно счетоводство за квалификация главен счетоводител

 

В онлайн курсовете от модул I по двустранно счетоводство се засягат теми от въведение в счетоводството до годишно приключване. Уроците по дисциплината се провеждат по следния конспект:

     Двустранно счетоводство

      Модул II - 40 учебни часа 

                + Финансови разходи и трудови ресурси

- управление

- отчитане 

+ Разходи

- по икoномически елементи

- по видове дейности

- управление

- отчитане

          + Продукция, стока, печалба, загуба

          + Годишно приключване:

            + Баланс

- отчет за приходите и разходите

- парични потоци

- декларация 

          + Счетоводството

            - инструмент на управлението

- планиране

                  - анализ на резултата

             

 

 

 

           

 

Курсът се провежда по следните схеми:

или по всяко време по желание на курсиста по уговорка

(Можете да се включите по всяко време!)

Понеделник

MO

Вторник

TU

Сряда

WE

Четвъртък

TH

Петък

FR

Събота

SA

Неделя

SU

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

9:00 –10:00

10:00-13:00

10:00-11:30

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

10:30-12:00

13:30-15:30

11:30-13:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

12:30-14:00

16:30-18:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

14:00-15:30

18:30- 20:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

15:30-17:00

 

 

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

17:30-19:00

 

 

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

19:00-20:30

 

 


 


Администратор за Davitoz Online - онлайн курсове : Todor Todorov
Телефон : 0899978893
Powered by Davitoz © Online Learning