Тест за определяне на ниво по английски (ADVANCED PLACEMENT TEST)

DavitozOnline

 

Точките, изкарани от курсиста, могат да го класират в съответното ниво, като той/ тя може да се причисли в едно ниво нагоре или в едно надолу.

 

 

Административен код

Ниво

0 - 20 %

ENG7

7-мо ниво (Upper Intermediate)

20 - 40 % ENG8 8-мо ниво (Upper Intermediate)

40 - 60 %

ENG9

9-то ниво (Advanced)

60 - 80 %

ENG10

10-то ниво (Advanced)

80 - 100 %

ENG11

11-то ниво (Proficiency)

> 100 %

ENG12

12-то ниво (Proficiency)

 

При резултат по-нисък от 10 % се попълва първия тест: English Placement Test