Тест за определяне на ниво по немски

DavitozOnline

 
Точките, изкарани от курсиста, могат да го класират в съответното ниво, като той/ тя може да се причисли в едно ниво нагоре или в едно надолу.

 

 

Административен код

Ниво

До 17 %

GER1

1-во ниво

18 - 35 %

GER2

2-ро ниво

36 - 52 %

GER3

3-то ниво

53 - 64 %

GER4

4-то ниво

65 - 83 %

GER5

5-то ниво

84 - 100 %

GER6

6-то ниво

 

 При резултат между 90 и 100 % курсистът попълва следващия тест. Кликнете тук: Test für Fortgeschrittene