Нива на курсовете

Нивата на езиковете онлайн курсове се ориентират по Oбщата европейска рамка за езиците, която се състои от нива А1 до C2. В онлайн езиков център Давитоз всяко едно от тези нива се предлага на две части, като първите четири нива са основни и дават на курсиста познания и умения, които са необходими за работа с чужденци и пътувания в чужбина. След успешно издържани четири нива той е в състояние да води делови и лични разговори на чуждия език и да пише и да води кореспонденция.

Вторите четири са надграждащи и завършват с изпити за преводаческа квалификация. Те са подходящи и при желание за следване в чужбина и включват подготовка за езикови изпити като First Certificate in English, TOEFL, IELTS, DSH, DaF, DELE Inicial, DELE intermedio и други.

Чрез най- високите четири нива получавате знания по езика на ниво университетско образование филолог. Тези нива подготвят курсиста за изпити като Advanced Certificate in English, Certificate of Proficiency in English, Kleines Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, DELE superior и други.

След издържане на езиков тест в края на всяко нивото курсистът получава сертификат за издържано ниво.

За да определите подходящото ниво, моля направете входния тест: 

Входен тест по английски. TEST

Входен тест по немски. TEST

Входен тест по испански. TEST

         За да преминете към регистрация кликнете тук: aкаунт