Общи условия на Давитоз ООД

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които Давитоз ООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет страницата www.davitozonline.com.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на davitozonline.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.davitozonline.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Давитоз ООД (наричан по-долу "Доставчик"), като създател и собственик на интернет сайта www.davitozonline.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на Давитоз ООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт, се управляват от съответните споразумения със служителите, вносителите и/или дистрибуторите на представяните услуги и продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така Давитоз ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали и софтуера на този Сайт. Давитоз ООД има право по всяко време и без предупреждение на прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като Давитоз ООД не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията, публикувана в този Сайт, е възможно да се отнася до услуги, продукти или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните услуги и продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

Давитоз ООД, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл., но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо Давитоз ООД за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че вследствие на използването на този Сайт, или материали от него от Ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка, оборудване или информация, ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт, е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля, преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

Давитоз ООД не желае да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Давитоз ООД с цел получаването на услуги или продукти, предлагани от този сайт, е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. Давитоз ООД използва личната информация, с цел да установи по-добре Вашите нужди и интереси и така да можем да Ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да Ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с Вас, да Ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите услуги и стоки. Давитоз ООД не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. Давитоз ООД си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език.

Препратки към други Web сайтове, собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за Ваше удобство. Ако използвате тези препратки, Вие ще излезете от този сайт. Давитоз ООД не контролира сайтовете на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Давитоз ООД по никакъв начин не налага и не препоръчва сайтовете на трети лица, нито информацията, публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, Вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условия на Давитоз ООД. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на услуги и стоки

Давитоз ООД има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Давитоз ООД има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл. 66 ал. 2 от ЗЗП.

Търговски марки

Общи бележки

Давитоз ООД управлява този Сайт от офиса си в Бургас България. Давитоз ООД може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние Ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за Вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от Давитоз ООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1. Името и адреса ни - Давитоз ООД, гр. Бургас 8000 ул. Христо Ботев 21, ет 1.

2. Основните характеристики на стоките и услугите са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

3. Цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

5. Плащането на услугите и стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните услуги и стоки според сключения между нас договор.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата e-mail и телефони.