Тест за определяне на ниво по по английски

DavitozOnline

 

 

Точките, изкарани от курсиста, могат да го класират в съответното ниво, като той/ тя може да се причисли в едно ниво нагоре или в едно надолу.

 

 

Административен код

Ниво

До 35 %

ENG1

1-во ниво (Elementary)

36 - 47 %

ENG2

2-ро ниво (Elementary)

48 - 60 %

ENG3

3-то ниво (Pre-Intermediate)

61 - 75 %

ENG4

4-то ниво (Pre-Intermediate)

76 - 89 %

ENG5

5-то ниво (Intermediate)

90 - 100 %

ENG6

6-то ниво (Intermediate)

 

При резултат от 100 % курсистът попълва следващия тест. Кликнете тук: Advanced Placement Test