Davitoz Online - онлайн курсове                                                                     Davitoz Sofia - Varna - Burgas

онлайн счетоводство     


още онлайн курсове:


онлайн английски

онлайн английски език
онлайн немски

онлайн немски
онлайн испански

онлайн испански
онлайн руски

онлайн руски
онлайн френски

онлайн френски
онлайн италиански

онлайн италиански
онлайн БЕЛ

БЕЛ
онлайн математика
онлайн история,
география, биология,

химия, физикаонлайн курсове по
Autocad, 3d Studio Max,
CorelDraw и други програми

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


В лицензираните ОНЛАЙН КУРСОВЕ за АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ Давитоз извършва висококачествено обучение, насочено към професионална реализация по специалност хотелска администрация.

                                                                   администратор в хотел

Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия администратор в хотел.

Знания и умения по професия АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛ:

I. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Безопасност в туризма и туристическите обекти. Мерки за сигурност
II. ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Същност и особености на хотелиерството и хотелските услуги. Особености на организацията и управлението на хотелиерското обслужване. Наредба за категоризацията в хотелиерството
2. Архитектурно-строителни части на хотелската сграда и основни организационни звена в структурата на хотелския комплекс. Диференциране и типизиране на хотелите
3. Технологичен процес в хотелиерството. Същност, технологична схема, резервации, разплащания, рекламации, неустойки
4. Правилник за вътрешния ред в хотела. Санитарно-хигиенни изисквания в хотелските помещения
5. Приемен блок на хотела – разположение, зониране, обзавеждане, персонал
6. Хотелско домакинство – помещения, функции, персонал
7. Хотелиерско обслужване – посрещане, настаняване, обслужване по време на престоя, изпращане на гостите
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДЕН ОФИС
1. Общи положения
2. Графици за работно време
3. Основни функции на администрацията на рецепцията
IV. ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ТУРИЗМА
V. УЧЕБНА ПРАКТИКА

Видове курсове: Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение. Курсовете в присъствена форма се провеждат в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.
Срок на обучение: 1 месечни и индивидуални курсове

Разпределение на часовете:
- 1 месечен курс: 5 пъти седмично по 3 учебни часа или
- индивидуално обучение: по уговорка


Цена:
- групово обучение 764 лв. с две вноски по 382 лв., 702 лв. при плащане с една вноска
- индивидуално обучение 864 лв. с две вноски по 432 лв., 764 лв. при плащане с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 497 лв. За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Сертификат: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за администратор. След успешно полагане на изпитите се издава сертификат.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените вдясно данни за контакти :)


запитване


davitoz


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА КУРСОВЕТЕ


Онлайн училището е система от електронни учебни материали. Тези учебни материали се обработват с помощта на онлайн учители на живо и съдържат онлайн упражнения за слушане, писане, четене и говорене. За обучението не е нужно да инсталирате какъвто и да е допълнителен софтуер на Вашия компютър. Достатъчно е да имате стабилна интернет връзка и скайп (Skype), както и микрофон и слушалки.

Тук можете да намерите няколко примерни упражнения, които ще Ви дадат представа за ползването на онлайн материалите: примери

Ако въпреки това имате затруднения, учителят ще Ви помогне, тъй като по време на часовете ще сте в постоянен контакт с него чрез скайп.


ПРЕДИМСТВА НА
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО


- гъвкав график на обучение без загуба на време в пътуване

- интерактивни упражнения  по говорене, слушане, четене и писане

- лесен достъп до допълнителни учебни материали, нормативни документи,  примерни отчети и други


ЗА ЗАПИСВАНЕ

За да подадете заявка за записване, моля свържете се с представител на Давитоз по скайп или по телефон:

Тел.:  056 827 301
GSM: 089 9978 893


Скайп: davitozonline
ЗА ВРЪЗКА С НАС 

Център Давитоз
Тел.: 056 827 301
GSM: 089 9978 893

Скайп: davitozonline
e-mail: davitozcompany@yahoo.com
ул. Христо Ботев 21,
(до Булклима срещу ДНА)
8000 Бургас, с офиси също така във Варна, София и Пловдив