Davitoz Online - онлайн курсове                                                                     Davitoz Sofia - Varna - Burgas

онлайн счетоводство     


още онлайн курсове:


онлайн английски

онлайн английски език
онлайн немски

онлайн немски
онлайн испански

онлайн испански
онлайн руски

онлайн руски
онлайн френски

онлайн френски
онлайн италиански

онлайн италиански
онлайн БЕЛ

БЕЛ
онлайн математика
онлайн история,
география, биология,

химия, физикаонлайн курсове по
Autocad, 3d Studio Max,
CorelDraw и други програми

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ВАЛУТЕН КАСИЕР

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


В лицензираните ОНЛАЙН КУРСОВЕ за ВАЛУТЕН КАСИЕР Давитоз извършва висококачествено обучение, насочено към професионална реализация по специалността.

валутен касиер

Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия валутен касиер.

Курсовете в присъствена форма се провеждат в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.


Знания и умения по професия ВАЛУТЕН КАСИЕР:

1. Здравословни и безопасни условия на труд.

2. Валута и валутни операции.

3. Пари и парични документи.

3.1 Основни понятия: каса, касиер, касова операция. Основни функции, задължения и отговорности на касиера. Видове парични средства. Основни задачи при отчетността на паричните средства и разплащания. Контрол по съхраняването на наличните парични средства и ценни книжа в касата.

3.2 Контрол по използването на парични средства по строго целево предназначение. Контрол по уреждане на сметки с бюджета, банките, персонала. Контрол по съблюдаване формата на разплащанията, установена в договорите с клиенти и доставчици. Проверка и текущ контрол на сметките с длъжници и кредитори.

3.3 Нормативни актове, регламентиращи извършването на касови операции. Ред за приемане, съхранение и отпускане на пари и ценни книжа. Първична касова и банкова документация. Нареждания, искания и вносна бележка. Ред за оформяне на приходните и разходните документи. Касова книга.

3.4 Последователност при провеждане на касови операции. Ревизия на наличните парични средства. Нарушения и глоби.

3.5 Уреждане на сметки с платежни нареждания, акредитивна форма на разплащане. Разплащания по инкасо и с чекове. Отчетност при разплащания с доставчици. Отчетност при разплащания с подотчетни лица. Отчитане на командировки.

4. Учебна практика.

Видове курсове: Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение. онлайн курсове за валутен касиер
Срок на обучение: 5 седмици или индивидуално по уговорка
Разпределение на часовете: Занятията се провеждат 2 пъти седмично по 3 учебни часа, когато са в група или по уговорка, когато са индивидуални.
Цена:
- за групово обучение 316 лв.
- за индивидуално обучение 376 лв.
- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят само на изпит с еднодневно обучение, полагането на изпит и издаването на сертификат е 196 лв. За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.
Сертификат: Обучението за валутен касиер в център Давитоз е лицензирано международно. След успешно полагане на изпита се издава сертификат.
При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените вдясно данни за контакти :)


запитване


davitoz


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА КУРСОВЕТЕ


Онлайн училището е система от електронни учебни материали. Тези учебни материали се обработват с помощта на онлайн учители на живо и съдържат онлайн упражнения за слушане, писане, четене и говорене. За обучението не е нужно да инсталирате какъвто и да е допълнителен софтуер на Вашия компютър. Достатъчно е да имате стабилна интернет връзка и скайп (Skype), както и микрофон и слушалки.

Тук можете да намерите няколко примерни упражнения, които ще Ви дадат представа за ползването на онлайн материалите: примери

Ако въпреки това имате затруднения, учителят ще Ви помогне, тъй като по време на часовете ще сте в постоянен контакт с него чрез скайп.


ПРЕДИМСТВА НА
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО


- гъвкав график на обучение без загуба на време в пътуване

- интерактивни упражнения  по говорене, слушане, четене и писане

- лесен достъп до допълнителни учебни материали, нормативни документи,  примерни отчети и други


ЗА ЗАПИСВАНЕ

За да подадете заявка за записване, моля свържете се с представител на Давитоз по скайп или по телефон:

Тел.:  056 827 301
GSM: 089 9978 893


Скайп: davitozonline
ЗА ВРЪЗКА С НАС 

Център Давитоз
Тел.: 056 827 301
GSM: 089 9978 893

Скайп: davitozonline
e-mail: davitozcompany@yahoo.com
ул. Христо Ботев 21,
(до Булклима срещу ДНА)
8000 Бургас, а също така с офиси във Варна, София и Пловдив