Davitoz Online - онлайн курсове                                                                     Davitoz Sofia - Varna - Burgas

онлайн счетоводство     


още онлайн курсове:


онлайн английски

онлайн английски език
онлайн немски

онлайн немски
онлайн испански

онлайн испански
онлайн руски

онлайн руски
онлайн френски

онлайн френски
онлайн италиански

онлайн италиански
онлайн БЕЛ

БЕЛ
онлайн математика
онлайн история,
география, биология,

химия, физикаонлайн курсове по
Autocad, 3d Studio Max,
CorelDraw и други програми

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


В лицензираните ОНЛАЙН КУРСОВЕ за УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ Давитоз извършва висококачествено обучение, насочено към професионална реализация по специалността.Организация на обучението:

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за управител на хотел.

Курсовете в присъствена форма се провеждат в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.


Знания и умения по професия УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
2.1. Материална база на хотела. Обслужващ персонал в хотела. Видове места за настаняване. Категоризация. Структура.
2.2. Хотелиерски услуги - същност, значение, видове. Качество на хотелиерските услуги. Допълнителни хотелиерски услуги.
2.3. Особености на организацията на хотелиерското обслужване. Особености на организацията на обслужването в къмпингите, ваканционните селища, клубовете, фамилните и селските хотели.
2.4. Технология на хотелиерството. Същност и елементи на технологичния процес. Технологична схема. Технологичен цикъл.
2.5. Технология на приемане и настаняване в средствата за подслон.
2.6. Камериерско обслужване.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДЕН (ФРОНТ) ОФИС
3.1. Характеристика на приемния блок в хотела. Зони в приемния блок, функционално разположение, технологично обзавеждане и оборудване. Приемният блок като организационно звено в хотела – функции, структура и координация с другите служби и звена в хотела.
3.2. Режим на работа и организация на труда в приемен блок. Графици на работно време. Организация на резервационната дейност в хотела.
3.3. Посрещане и настаняване на гостите в хотела. Адресна регистрация. Настаняване на индивидуални гости с предварителна резервация. Настаняване на гост без предварителна резервация. Настаняване на организирани туристи в хотела. Посрещане и настаняване на VIP гости и гости със специално внимание – деца, инвалиди и др.
3.4. Изпращане на гостите на хотела. Технология на разплащането.
3.5. Концепцията "грижа за клиента" и приложението й в хотелиерското обслужване. Работа с оплакванията на гостите.
4. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
- чужд език по избор или
- компютърна грамотност или
- допълнителни, задълбочени познания по хотелиерство.
5. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ

Видове курсове: Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение.
Срок на обучение: 1 месечни, 2 месечни курсове и индивидуално обучение
Разпределение на часовете:
- 1 месечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- 2 месечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена:
- групово обучение 956 лв. с 2 вноски по 478 лв., 892 лв. при плащане с една вноска
- индивидуално обучение 1056 лв. с 2 вноски по 528 лв., 956 лв. с една вноска
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение с изпит за сертификат, полагането на изпит и издаването на сертификат е 607 лв. За курсисти на Давитоз изпитът е безплатен.
Сертификат: Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за управител на хотел. След успешно полагане на изпитите се издава сертификат.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените вдясно данни за контакти :)

запитване


davitoz


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА КУРСОВЕТЕ


Онлайн училището е система от електронни учебни материали. Тези учебни материали се обработват с помощта на онлайн учители на живо и съдържат онлайн упражнения за слушане, писане, четене и говорене. За обучението не е нужно да инсталирате какъвто и да е допълнителен софтуер на Вашия компютър. Достатъчно е да имате стабилна интернет връзка и скайп (Skype), както и микрофон и слушалки.

Тук можете да намерите няколко примерни упражнения, които ще Ви дадат представа за ползването на онлайн материалите: примери

Ако въпреки това имате затруднения, учителят ще Ви помогне, тъй като по време на часовете ще сте в постоянен контакт с него чрез скайп.


ПРЕДИМСТВА НА
ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО


- гъвкав график на обучение без загуба на време в пътуване

- интерактивни упражнения  по говорене, слушане, четене и писане

- лесен достъп до допълнителни учебни материали, нормативни документи,  примерни отчети и други


ЗА ЗАПИСВАНЕ

За да подадете заявка за записване, моля свържете се с представител на Давитоз по скайп или по телефон:

Тел.:  056 827 301
GSM: 089 9978 893


Скайп: davitozonline
ЗА ВРЪЗКА С НАС 

Център Давитоз
Тел.: 056 827 301
GSM: 089 9978 893

Скайп: davitozonline
e-mail: davitozcompany@yahoo.com
ул. Христо Ботев 21, (до Булклима срещу ДНА) 8000 Бургас, с офиси също така във Варна, София и Пловдив