НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ГРЪЦКИ, ТУРСКИ, АРАБСКИ, ХОЛАНДСКИ И ДР.

В лицензираните курсове по ТУРСКИ, ГРЪЦКИ, АРАБСКИ, ХОЛАНДСКИ, ПОЛСКИ и други по-редки езици Давитоз извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика от чуждестранни граждани, подготовка за матура и кандидатстудентски изпити. Методиката на работа има силно практическа насоченост с множество реалистични задания и упражнения.

ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Често задаваните от Вас въпроси са:

Каква е продължителността на обучението в курсовете?

Обучението по онлайн гръцки, турски, арабски, холандски, полски и други по-редки езици е групово и индивидуално.
Обучението е индивидуално, по уговорка. Примерно разпределение на часовете са занятията 2 пъти седмично по 3 учебни часа, като в този случай едно ниво обхваща 6 седмици. Понеже занятията са по уговорка периодът може да е по-кратък или по-дълъг.

За кои изпити мога да се подготвя в Давитоз?

За всеки от изпитите по Европейската Езикова Рамка.

Как мога да определя нивото си?

Нивото си можете да определите в първото занятие с преподавателя.

На какво се набляга в курсовете?

Обучението в Давитоз е насочено към практическата част на езика, провеждането на диалози и слушането на автентични разговори. Чрез конструиране на ежедневието, курсистите са поставяни в реалните ситуации, които те ще срещат при общуването си на чужд език.

Колко са нивата на обучение?

Основните нива са 4. Над тях има и специализирани надграждащи, например за работа като лекар в чужбина или за следване в университет.

Кога има започващи курсове?

Обучението е индивидуално и започва по уговорка. Курсове се провеждат в групова форма, когато двама или повече курсисти, които са роднини, приятели или колеги се запишат заедно.

Кои са преподавателите?

Давитоз провежда висококачествено онлайн обучение, следствие на дългогодишна работа и отличен преподавателски състав. Всеки един преподавател притежава теоретични и практически знания и умения.

Какви са цените на курсовете?

Таксите са следните:
- обща подготовка по гръцки и турски 389 лв/ индивидуално
- специализирана подготовка по гръцки и турски и обучение по полски, холандски, арабски и други редки езици 432 лв/ индивидуално
- СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! При записване на двама или повече курсисти, които са роднини, приятели или колеги, се ползва намаление. Таксите за обща подготовка по гръцки и турски са 346 лв/ курсист. За специализирана подготовка по гръцки и турски и обучение по полски, холандски, арабски и други редки езици таксата е 389 лв/ курсист.
ВАЖНО: За курсистите на Давитоз изпитите по Международната Езикова Рамка и издаването на сертификат са безплатни. За тези, които не са посещавали курсове в Давитоз, а желаят да се явят само на изпит, цената на изпита и издаването на сертификат е 229 лв.
След заявяване документът може да се издаде и на друг чужд език. Таксата е 15 лв.

Кога се заплаща таксата?

Таксата се заплаща при записване на обучението в пълен размер. Записването се извършва чрез заплащане по банков път (кликнете тук) или на място в Център Давитоз.

Ще получа ли сертификат?

Всеки един курс завършва с изпит и сертификат съобразно Европейската Езикова Рамка. Център Давитоз е лицензиран. Сертификатите са с международна валидност.

Мога ли да се явя само на изпит?

Да, записването се извършва в офисите на Давитоз. Таксата е 229 лв.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на тел. 089 997 8893 :)

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми