НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК

В лицензираните ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК Давитоз извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика в професията, подготовка за матура, кандидатстудентски и международно признати изпити. Можете също така да се възползвате от нашите курсове по разговорен френски, където да се концентрирате изцяло върху правилно произношение и акцент: информационна страница

ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Често задаваните от Вас въпроси са:

Каква е продължителността на един онлайн курс?

Груповите онлайн курсове по френски език за възрастни са 5-седмични, като занятията са 2 пъти седмично по 3 учебни часа.
Онлайн курсовете по френски език за деца и ученици са:
- 5-седмични (със занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа),
- десетседмични (с 3 учебни часа седмично) и
- целогодишни.
Индивидуалните уроци са по уговорка с преподавателя във време, удобно за курсиста.

Как мога да определя нивото си?

Входящ тест по френски можете да направите онлайн като кликнете тук.

За кои изпити мога да се подготвя в Давитоз?

За всеки от изпитите по Европейската Езикова Рамка, както и за всички нива на изпита DELF, DALF и други.

На каква възраст са курсистите в една група?

Има отделни групи по френски за възрастни, деца и ученици.

Коя е учебната програма, по която се работи?

В нашите онлайн курсове по френски се работи с онлайн базирани материали, разработени по модела на международно призната френска учебна система. Курсисти, които желаят да получат хартиен вариант от учебника и тетрадката, могат да заявят това при записване.
При подготовка за изпити (матури, кандидатстудентски изпити, DELF, DALF и други) обучението се извършва по специализиран за дадения изпит учебник.

Набляга ли се на говоренето?

Да, обучението в Давитоз е насочено към практическата част на езика, провеждането на диалози и слушането на автентични разговори. Чрез конструиране на ситуации от ежедневието курсистите са поставяни в реални ситуации, които те ще срещат при общуването си на чужд език с французи и други хора, говорещи френски.

Колко са нивата на обучение?

Основните нива са 4. Над тях има и специализирани надграждащи, например за работа като лекар в чужбина или за следване в университет.

Кога има започващи онлайн курсове?

Курсовете започват в началото и в средата на всеки месец. Индивидуалното обучение е по уговорка с курсиста.

Кои са преподавателите?

Давитоз провежда висококачествено онлайн обучение, следствие на дългогодишна работа и отличен преподавателски състав. Всеки един преподавател притежава теоретични и практически знания и умения.

Какви са цените на курсовете?

Таксите са следните:
- обща подготовка по френски 316 лв./група, 376 лв./индивидуално
- матура по френски след 12 клас, кандидатстудентска подготовка и подготовка за изпитите DELF и DALF 376 лв./група, 428 лв./индивидуално
- СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! При записване на двама или повече курсисти, които са приятели или роднини, курсът може да се провежда като индивидуално обучение, по график, който курсистите желаят, но на цената на групови занятия.
ВАЖНО: За курсистите на Давитоз изпитите по Европейската Езикова Рамка и издаването на сертификат са безплатни. За тези, които не са посещавали курсове в Давитоз, а желаят да се явят само на изпит, цената на изпита и издаването на сертификат е 196 лв.
След заявяване документът може да се издаде и на друг чужд език. Таксата е 40 лв.

Кога се заплаща таксата?

Таксата се заплаща при записване на обучението в пълен размер. Записването се извършва чрез заплащане на таксата по банков път (кликнете тук) или на място в Център Давитоз.

Ще получа ли сертификат?

Всеки курс по френски завършва с изпит и сертификат съобразно Европейската Езикова Рамка. Център Давитоз е лицензиран и сертификатите са с международна валидност.

Мога ли да се явя само на изпит?

Да. Изпитът се провежда онлайн или на място - по избор на курсиста.

Валиден ли е сертификатът в чужбина?

Сертификатите от изпитите, провеждани в Давитоз, са международно валидни за нивата А1 до С2.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на тел. 089 997 8893 :)

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО РУСКИ ЕЗИК

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ОНЛАЙН УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми