Как да науча английски език онлайн?

Ученето на език определено става все по-лесно с непрестанния напредък в технологиите. Това важи с особена сила за английския език, защото ресурсите в интернет се увеличават с всеки изминал ден и вече почти няма тема или ниво, които да не са подплатени с аудио, видео или текстови документи. Публикувани са множество тестове и цели изпити в оригиналния им формат, които могат да се използват за оценка и насоки в напредъка на учащите се. Въпреки всичко това, основен въпрос остава, каква методика е добре да се следва за постигане на успех в обучението. За да се отговори на този въпрос е важно да се разбере целта на езиковото обучение - и тя е комуникация с англоговорящи.

Езиковата комуникация

Езиковата комуникация протича едновременно по няколко канала, които в науката езикознание се разглеждат като отделни поднауки - фонетика, морфология, граматика, синтаксис, стилистика, прагматика, правопис и така нататък. Модерните методики по английски обхващат теми по всяка една от тези науки, съобразявайки се с нивото и речниковия запас на курсиста. С други думи, за да не се губи излишно време, е добре да се започне от подходящото ниво на английски, или по точно казано от тест за определяне на ниво. След това е важно да се правят упражнения и да се следват теми, подходящи по трудност за даденото ниво. По време на ученето трябва да има баланс между затвърждаване на вече натрупани знания и усвояването на нов материал.

Обхват на обучението

В новия материал е добре да се навлиза всеобхватно, а не едностранчиво. Така например, няма да е достатъчно да се правят само упражнения по граматика, а трябва също така да се обръща внимание на всички ключови компоненти като слушане, четене с разбиране и езикова продукция - говорене и писане. Също така е важно езиковата продукция да преобладава в упражненията, защото тя е в основата на добрата комуникация. Това което излиза във формата на реч от учащите се е добре да бъде анализирано, оценявано и коригирано. Иначе те биха си помислили, че всичко върви наред, докато в някакъв момент се окаже, че не е съвсем така.

Тренинг

Това, което може със сигурно да се прави самостоятелно като упражнения за езикова продукция е, да се транскрибира аудио или видео запис и да се сравни с оригиналния текст. Това упражнение едновременно тренира слушането с разбиране и правописа. Също така може да се правят преводи на текстове първо от английски на български и след няколко дни в обратната посока, като резултатът бива сравняван с оригинала. Упражнията за четене, слушане и граматика са многобройни и в повечето реномирани сайтове са наредени по нива. През известен период от време е добре да се проверяват натрупаните в рамките на нивото знания, като се преминават тестове за даденото ниво. И при тестовете е добре те да включват четирите компонента - четене, писане и говорене, за да може развитието да е хармонично и натрупването да става равномерно.

Онлайн ресурси

Да се учи английски онлайн е занимателно и полезно. Съществуват различни по формат и съдържание сайтове с упражнения, като например BBC, Rosetta Stone или agendaweb.org. Те могат да бъдат полезни на учащите се във всяко едно отношение. Ако все пак решите да използвате услугите на професионалист в областта и да ускорите своя напредък, то не се колебайте да се свържете с нас или да посетите нашия информационен сайт.

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми