Защо да избера курс с преподавател, а не самоучител?

На първо място трябва да се постави причината за записване в онлайн курс. Ако тя е да се придобият знания и умения по езика, които да са систематични и да влязат в употреба, часовете с преподавател са незаменими. Няма измислен софтуер, който да замени човешките езикови умения и да проведе свободен разговор по зададена тема, изразявайки мнение или влагайки емоция.

Самоучител по чужд език

Самоучителите по езици винаги са били популярни, като историята познава редица разновидности - аудио курсове, книжни самоучители, картинни самоучители и не на последно място, следвайки съвременните тенденции в компютърната техника, дигитални самоучители, които несъмнено са най-усъвършенствани от вида си. Висок клас софтуер за чуждоезиково обучение задължително трябва да включва анализ на аудио данни от записи на обучаващия се, така че да покрие поне донякъде фонетичното изискване към езиковата продукция. Междувременно има и създадени приложения за смартфон, които твърдят, че ще ни научат на език и съдържат възможно най-голям брой упражнения.

Преподавателят

Въпреки най-голяма акуратност и многочисленост на упражненията в даден самоучител, това което винаги ще липсва е езиковата продуктивност на учащия се. Боравенето с език винаги има две страни - перцептивната, която обхваща разбиране на казано или написаното на чужд език, и продуктивната, която обхваща личния опит да създадем смислена и разбираема реч. Докато първото може да бъде обхваната до голяма степен от по-модерните самоучители, то за второто самоучителят обикновено не върши никаква работа и задачата трябва да бъде поета от преподавател. При това трябва да се отбележи, че преподавателят не може да бъде пуснат просто на запис, а трябва да има жива връзка за да се осъществи основната цел на чуждоезиковото обучение - комуникация. Въпреки безспорно усилените опити и значителен напредък в това да се създаде изкуствен интелект, човешката езикова комуникация ще остане висока летва за машините.

Предимствата

Освен очевидните предимства на преподавателите по отношение на предизвикване на продуктивност и оценка на качеството на създадената реч, те могат да променят курса на обучение според нуждите на конкретния курсист. Има курсисти, които срещат затруднения с определен тип езиково умение, което в последствие спъва цялостното им развитие. За да се преодолеят тези трудности и да се избегне повторението на грешно езиково съдържание, което води до така наречените закостенели грешки, най добре е да се ползват уменията на преподавател на живо. Естествено е голяма част от упражненията да се вършат самостоятелно без намесата на учител, като например традиционната домашна работа. Същото може да се каже и за писането на по-дълги текстове на чужд език. Основното което обаче трябва да се следи е преподавателят да проверява, коригира и систематизира типа грешки и причините за тяхната поява. Само така обучението придобива пълнота и цялост и води до положителен краен резултат.

Несъмнено езиков самоучител може да се ползва като помощно средство при ученето на чужди езици. Това което би трябвало да се избягва все пак е пълното самообучение и лутането в материала. Систематичното и практически насочено развитие на чуждоезиковото обучение обикновено са от компетенциите на учител, без значение дали курсът се провежда на място или онлайн.

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми