Трудно ли е да се учи немски онлайн?

Често се твърди, че немският е труден език. Също така се твърди, че най-лесно и бързо се учи в държава, където се говори като майчин. Защо тогава има толкова курсисти, които са в Германия и се записват за онлайн курсове по немски език? Очевидно е, че онлайн ученето на немски има предимства и улеснява курсистите.

Лесен или труден е немският?

На първо място е добре да се установи кое е лесно и трудно в немския. Лесни са произношението, четенето и писането на диктовки, тъй като немският правопис е фонетичен. Пише се и се чете това което се чува, като има сравнително малко правила, които да затрудняват обучаващите се. Трудни са граматиката и разбирането, тъй като морфологията и синтаксиса на немския са сложни, а пък стилът на говорене на германоговорящите може да варира от литературен до доста диалектен немски. Ако към това прибавим и бързина и емоциалност, то човек може лесно да изгуби ориентир каква е точната тема на разговор. Как ни помага онлайн обучението в това отношение?

Ползите от онлайн обучението

Основните предимства на онлайн обучението са несъизмеримо големите ресурси, до които човек има достъп по всяко едно време. Докато по немската телевизия всичко протича с нормална за езика скорост, в един онлайн курс упражненията биват подбирани така, че да отговарят по трудност на възможностите на курсиста за даденото ниво, на което се намира. Аудио и видео упражнения се правят при предварителна подготовка, като след приключване на упражнението им се прави анализ за да се извлекат поуки. Така следващия път учащият се е наясно какво точно да очаква и върху кое да се концентрира повече.

Това, което може със сигурно да се прави самостоятелно като упражнения за езикова продукция е, да се транскрибира аудио или видео запис и да се сравни с оригиналния текст. Това упражнение едновременно тренира слушането с разбиране и правописа. Също така може да се правят преводи на текстове първо от английски на български и след няколко дни в обратната посока, като резултатът бива сравняван с оригинала. Упражнията за четене, слушане и граматика са многобройни и в повечето реномирани сайтове са наредени по нива. През известен период от време е добре да се проверяват натрупаните в рамките на нивото знания, като се преминават тестове за даденото ниво. И при тестовете е добре те да включват четирите компонента - четене, писане и говорене, за да може развитието да е хармонично и натрупването да става равномерно.Безспорен факт е, че няма по-ползотворно от това, да се води разговор в натурална езикова среда. Проблемът обаче е, че на чужденеца винаги ще му се случи да допусне грешки, а неговият събеседник най-малкото от чувство на учтивост няма да го поправи. Това в един онлайн курс протича по различен начин. Преподавателят показва и поправя грешките на курсистите, като въпреки това ги насърчава да говорят възможно най-много и най-дълго.

Граматиката

Немската граматика е безспорен фаворит сред учащите езика. За пример ще вземем родовете на съществителните, които се знае не следват определена логика, най-малко пък тази на българския език. Опитът е показал, че на което и ниво да се намира учащият се, той все ще има нужда да провери рода, а това се случва най-бързо когато си онлайн. Честите проверки на определителните членове водят до запомняне и затвърждаване на правилния род, а това носи със себе си несъизмерими предимства за правилното конструиране на изреченията. Подобни проверки могат разбира се да се направят и относно други граматични категории, като онлайн това обикновено става за под минута.

Произношение

Немското произношение е доста специфично и от една страна е лесно поради това, че се изговаря това което се пише, а от друга страна е трудно защото съдържа звуци, които не съществуват в родния ни език. Трудно е да се покажат грешките в произношението при свързана реч, защото без запис не можеш да върнеш лентата назад. В онлайн курса разбира се може да се направи запис и да се конкретизира точното място което не звучи като оригинала. Сравнителният фонетичен анализ е незаменим в това отношение.

Както се вижда, онлайн обучението може много да улесни ученето на немски, защото позволява бърз достъп до граматична и друга информация, може да регулира нивото и бързината с която се движи езиковата комуникация и може да приложи технически средства за анализ на казаното. С професионалната намеса на преподавател всичко това добива цялостен завършек и води до по-скоростен напредък, което определено прави трудния немски език доста по-лесен. За да видите възможностите на курсовете по немски, моля посетете нашата информационна страница.

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми