НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В лицензираните курсове по ОНЛАЙН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Давитоз извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика от чуждестранни граждани, помощ за училище, подготовка за матура и кандидатстудентски изпити. Методиката на работа има силно практическа насоченост с множество реалистични задания и упражнения.

ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Често задаваните от Вас въпроси са:

Каква е продължителността на обучението в курсовете?

Обучението по онлайн български език и литература и онлайн български за чужденци е групово и индивидуално.
Онлайн курсовете по български език и литература за деца и ученици са 2 вида:
- 5-седмични (със занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа)
- десетседмични (с 3 часа седмично) и
- целогодишни.
Онлайн курсовете по български за чужденци могат да бъдат 5-седмични, като занятията са 2 пъти седмично по 3 учебни часа, или по индивидуален план. Индивидуалните уроци са по уговорка с преподавателя във време, удобно за курсиста.

За кои изпити мога да се подготвя в Давитоз?

За матура и кандидатстудентски изпити, както и за всеки от изпитите по Европейската Езикова Рамка.

На каква възраст са курсистите в една група?

Има отделни групи за ученици, които се подготвят за матура или кандидатстудентски изпити по БЕЛ, и за чужденци.

На какво се набляга в курсовете?

В курсовете за матура и за кандидатстване се правят практически упражнения по компоненти, пробни тестове и матури и се пишат разработки по литературните произведения. Обучението за чужденци е насочено към практическата част на езика, провеждането на диалози и слушането на автентични разговори.

Колко са нивата на обучение?

При подготовка за матура по БЕЛ и кандидатстудентски изпити са нужни едно до три нива на обучение в зависимост от началната подготовка на ученика. Основните нива за български за чужденци са 4. Над тях има и специализирани надграждащи, например за работа в България или за следване в университет.

Кога има започващи курсове?

Курсовете започват в началото и в средата на всеки месец. Индивидуалното обучение е по уговорка.

Кои са преподавателите?

Давитоз провежда висококачествено онлайн обучение, следствие на дългогодишна работа и отличен преподавателски състав. Всеки един преподавател притежава теоретични и практически знания и умения.

Какви са цените на курсовете?

Таксите са следните:
- обща подготовка за помощ в училище 376 лв./група, 436 лв./индивидуално
- матура по БЕЛ след 12 клас и подготовка за кандидатстудентски изпити 436 лв./група, 486 лв./индивидуално
- български за чужденци 436 лв./група, 486 лв./индивидуално
- СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! При записване на двама или повече курсисти, които са приятели или роднини, курсът може да се провежда като индивидуално обучение, по график, който курсистите желаят, но на цената на групови занятия.
ВАЖНО: За курсистите на Давитоз изпитите по Международната Езикова Рамка с издаването на сертификат и провеждането на пробни изпити по БЕЛ са безплатни. За тези, които не са посещавали курсове в Давитоз, а желаят да се явят само на изпит, цената на изпита и издаването на сертификат е 306 лв.
След заявяване документът може да се издаде и на друг чужд език. Таксата е 46 лв.

Кога се заплаща таксата?

Таксата се заплаща при записване на обучението в пълен размер. Записването се извършва чрез заплащане по банков път (кликнете тук) или на място в Център Давитоз.

Ще получа ли сертификат?

Всеки един курс по български език за чужденци завършва с изпит и сертификат съобразно Европейската Езикова Рамка. Център Давитоз е лицензиран. Сертификатите са с международна валидност.

Мога ли да се явя само на изпит?

Да, таксата е 306 лв. за изпит по български за чужденци, за пробен изпит за матура и за пробен кандидатстудентски изпит. Изпитите се провеждат онлайн или на място - по избор на курсиста.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на тел. 089 997 8893 :)

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми