НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ХОТЕЛСКИ МЕНИДЖМЪНТ

В лицензираните ОНЛАЙН КУРСОВЕ за УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ Давитоз извършва висококачествено обучение, насочено към професионалната реализация по специалността.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за управител на хотел. Курсовете в присъствена форма се провеждат в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Знания и умения по професия УПРАВИТЕЛ НА ХОТЕЛ:

1. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
2. ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ
2.1. Материална база на хотела. Обслужващ персонал в хотела. Видове места за настаняване. Категоризация. Структура.
2.2. Хотелиерски услуги - същност, значение, видове. Качество на хотелиерските услуги. Допълнителни хотелиерски услуги.
2.3. Особености на организацията на хотелиерското обслужване. Особености на организацията на обслужването в къмпингите, ваканционните селища, клубовете, фамилните и селските хотели.
2.4. Технология на хотелиерството. Същност и елементи на технологичния процес. Технологична схема. Технологичен цикъл.
2.5. Технология на приемане и настаняване в средствата за подслон.
2.6. Камериерско обслужване.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПРЕДЕН (ФРОНТ) ОФИС
3.1. Характеристика на приемния блок в хотела. Зони в приемния блок, функционално разположение, технологично обзавеждане и оборудване. Приемният блок като организационно звено в хотела – функции, структура и координация с другите служби и звена в хотела.
3.2. Режим на работа и организация на труда в приемен блок. Графици на работно време. Организация на резервационната дейност в хотела.
3.3. Посрещане и настаняване на гостите в хотела. Адресна регистрация. Настаняване на индивидуални гости с предварителна резервация. Настаняване на гост без предварителна резервация. Настаняване на организирани туристи в хотела. Посрещане и настаняване на VIP гости и гости със специално внимание – деца, инвалиди и др.
3.4. Изпращане на гостите на хотела. Технология на разплащането.
3.5. Концепцията "грижа за клиента" и приложението й в хотелиерското обслужване. Работа с оплакванията на гостите.
4. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
- чужд език по избор или
- компютърна грамотност или
- допълнителни, задълбочени познания по хотелиерство.
5. ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ

Видове курсове:

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение.

Срок на обучение

1 месечни, 2 месечни курсове и индивидуално обучение.

Разпределение на часовете

- 1 месечен курс: 4 пъти седмично по 6 учебни часа
- 2 месечен курс: 2 пъти седмично по 6 учебни часа
- индивидуално обучение: по уговорка

Цена

- групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв при плащане с една вноска
- индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- задочно и онлайн обучение 474 лв/ съкратен курс, 648 лв/ пълен курс
- За курсисти, които не са посещавали курсове в Давитоз и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 358 лв. За курсисти на Давитоз изпитът е безплатен.

Сертификат

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за управител на хотел. След успешно полагане на изпитите се издава сертификат.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас чрез формуляра или на тел. 089 997 8893 :)

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми