НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ОФИС МЕНИДЖЪР

В лицензираните ОНЛАЙН КУРСОВЕ за ОФИС-МЕНИДЖЪР Давитоз извършва висококачествено обучение, насочено към професионална реализация по специалността - офис организация, бизнес етикет, планиране и управление на процеси и персонал.

Организация на обучението

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за офис-мениджър. Курсовете в присъствена форма се провеждат в учебните бази на центъра. Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Знания и умения по професия ОФИС-МЕНИДЖЪР:

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Свободноизбираема подготовка - чужд език (по желание, английски, немски, испански, руски, френски или италиански език)
3. Маркетинг (Изучава се, когато курсистът не е избрал обучение по чужд език и компютърна грамотност.)
4. Фирмен мениджмънт
4.1. Фирмена култура
4.2. Маркетинг и мениджмънт
4.3. Управленски функции
4.4. Целеполагане, прогнозиране и стратегическо планиране
4.5. Управление на човешките ресурси
5. Свободноизбираема подготовка - компютърни офис системи. Работа с текстообработващи програми, електронни таблици, база данни, презентации
6. Мениджмънт на човешките ресурси

Видове курсове:

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение.

Срок на обучение

Има 3 типа курсове - 4-седмични, 8-седмични и индивидуални по уговорка.

Разпределение на часовете

Занятията се провеждат 4 дни седмично по 6 учебни часа или 2 дни седмично по 6 учебни часа, когато са в група и по уговорка, когато са индивидуални.

Цена

- за групово обучение 708 лв с 2 вноски по 354 лв, 648 лв с една вноска
- за индивидуално обучение 828 лв с 2 вноски по 414 лв, 768 лв с една вноска
- 474 лв задочно и онлайн обучение/ съкратен курс, 648 лв/ пълен курс
- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят само на изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 358 лв. За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на сертификат са безплатни.

Сертификат

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за офис-мениджър. След успешно полагане на изпитите се издава сертификат.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас чрез формуляра или на тел. 089 997 8893 :)

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми