НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

В лицензираните ОНЛАЙН КУРСОВЕ за ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ Давитоз извършва висококачествено обучение, насочено към професионална реализация по специалността.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за помощник-възпитател.

Знания и умения по специалността

1. Здравословни и безопасни условия на труд
2. Анатомия, физиология и хигиена на детето
3. Възпитание на детето
4. Организация на дневния режим в заведения за деца
5. Педагогическо общуване
6. Специална педагогика
7. Учебна практика
7.1. Дидактически игри
7.2. Подвижни игри
7.3. Спортни игри и разходки
7.4. Спортно-ролеви игри
7.5. Занимания по рисуване
7.6. Занимания по танци
7.7. Занятия по пеене
7.8. Организация на хигиената на работното място

Видове курсове

Курсовете са дневни, вечерни, през седмицата и съботно-неделни, в редовна и онлайн форма на обучение. Курсовете в присъствена форма се провеждат в учебните бази на центъра. Обучението в онлайн форма е достъпно в цялата страна.

Срок на обучение

6 седмици или индивидуално по уговорка

Разпределение на часовете

Занятията за помощник-възпитател се провеждат 2 пъти седмично по 3 учебни часа, когато са в група или по уговорка, когато са индивидуални.

Цена

- за групово обучение 288 лв
- за индивидуално обучение 346 лв
- За курсисти, които не са посещавали занятия в Давитоз и желаят да се явят на еднодневно обучение и изпит, полагането на изпит и издаването на сертификат е 198 лв. За курсисти на Давитоз изпитът и издаването на документ са безплатни.

Сертификат

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение за помощник-възпитател. След успешно полагане на изпитите се издава сертификат.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на посочените вдясно данни за контакти :)

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

НЕМСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми