НАШИТЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА

В лицензираните онлайн курсове по МАТЕМАТИКА Давитоз извършва висококачествено обучение. То е насочено към използване на езика от чуждестранни граждани, подготовка за матура и кандидатстудентски изпити. Методиката на работа има силно практическа насоченост с множество реалистични задания и упражнения.

ВАШИТЕ ВЪПРОСИ

Често задаваните от Вас въпроси са:

Каква е продължителността на обучението в курсовете?

ООнлайн обучението по математика е в групова или индивидуална форма според желанието на курсиста.
Груповите онлайн курсове за деца и ученици са 2 вида: 6 седмични (с онлайн занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа) и тримесечни, целогодишни (с 3 онлайн часа седмично).

За кои изпити мога да се подготвя в Давитоз?

За кандидатстване в математическата гимназия, за матура след 4, 7 и 12 клас, кандидатстудентски изпити и олимпиади по математика.

На каква възраст са курсистите в една група?

Има отделни групи за ученици, които се подготвят за матура или кандидатстудентски изпити. Предлагаме също така и помощ по висша математика за студенти от университите.

Коя е учебната програма, по която се работи?

- В курсовете за извънкласна подготовка се използват най-често сборници и учебници, одобрени от Министерство на образованието и науката.
- Обучението за матура и кандидатстудентски изпити се провежда по специализирани материали с оригинални изпити от минали години

Има ли изпит на края на курса?

Обучението за ученици и кандидат-студенти завършва с изходящ изпит и оценка.

Мога ли да се явя само на изпит, без да съм посещавал курс в Давитоз?

Да, както за пробен изпит за матура, така и за кандидатстване в университет. Записването се извършва в офисите на Давитоз или по банков път. Таксата е 96 лв.

Колко курса са нужни?

- В онлайн курсовете за матура и кандидатстудентски изпити са нужни 1 до 2 курса на обучение, според началните знания на курсиста.
- Извънкласната подготовка е с продължителност, която курсистът избере, например 6-седмична, за един учебен срок или целогодишна.

Какви са цените на курсовете?

Таксите са следните:
- извънкласна училищна подготовка и изпити след 7 клас 288 лв/ група, 346 лв/ индивидуално
- матури след 12 клас и кандидатстудентски изпити 346 лв/ група, 389 лв/ индивидуално
- СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!! При записване на двама или повече курсисти, които са приятели или роднини, курсът може да се провежда като индивидуално обучение, по график, който курсистите желаят, но на цената на групови занятия.

Кога се заплаща таксата?

Таксата се заплаща при записване на обучението в пълен размер. Записването се извършва чрез заплащане на таксата по банков път (кликнете тук) или на място в Център Давитоз.

Кога има започващи курсове?

Курсовете започват в началото и в средата на всеки месец. Индивидуалното обучение е по уговорка.

Кои са преподавателите?

Давитоз провежда висококачествено обучение, следствие на дългогодишна работа и отличен преподавателски състав. Всеки един преподавател притежава теоретични и практически знания и умения.

При допълнителни въпроси можете да ни изпратите запитване или да се свържете с нас на тел. 089 997 8893 :)

ОЩЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ИСПАНСКИ ЕЗИК

РУСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ИТАЛИАНСКИ

УРОЦИ ПО БЕЛ

ИСТОРИЯ, ГЕОГРАФИЯ, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ФИЗИКА

AutoCAD, 3D Studio Max, CorelDraw и други програми